Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola Nižbor nabízí pracovní místo učitele 1. stupně ZŠ se znalostí angličtiny od 1.9.2016. Nabídky s životopisem možno zasílat na email školy: zs.nizbor@seznam.cz

Na konci školního roku 2016/17 v červnu bude v budově ZŠ Nižbor probíhat rekonstrukce. Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení 23. 6. 2017.

V týdnu od 26. 6. - 30. 6. 2017 škola čerpá ředitelské volno.

 

INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17

1. 9. 2016

 • v 8:00 - slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti
 • v 8:40 - zápis žáků do ZUŠ - pí. Mgr. M. Hrachovcová
 • přihlášení obědů, zápisní lístky do ŠD                         

2. 9. 2016

 • od tohoto dne začíná vyučování od 7:45 h
 • je zahájen provoz ranní družiny od 6:40 - 7:30 h
 • je zahájen provoz školní družiny po skončení vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd

ukončení vyučování tříd:

 • 1. třída do 9:25 h
 • 2. - 5. třída do 11:25                       

5. 9. 2016

 • 2. - 5. třída vyučování dle rozvrhu, které žáci dostanou 1. 9.
 • 1. třída:
  • 5. 9. - vyučování do 9:25 h
  • 6. 9. - vyučování do 10:30 h
  • 7. 9. - vyučování do 10:30 h
  • 8. 9. - vyučování do 11:25 h
  • 9. 9. - vyučování do 11:25 h

V průběhu září dostanou žáci přihlášky do zájmových kroužků:

 • keramika
 • jóga
 • angličtina - jen 1. třída

 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ŠKOLÁKY, PŘEJEME JIM ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A HODNĚ RADOSTI A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2016/17.

                                                                   pedagogický kolektiv ZŠ Nižbor

 

                                                                                                                

400_f_31794549_udvz56eqlapnqghsecdwyj2z0gltuxke.jpg

 

Obecná charakteristika školy:
Naše škola je malá "rodinná" škola pro žáky prvního stupně. Nachází se ve středních Čechách na okraji CHKO Křivoklátsko. Jsme venkovská škola s 1. - 5. ročníkem. Každý ročník je samostatný, školu navštěvují žáci bydlící v obci Nižbor, Stradonice a Žloukovice.

V současné době navštěvuje školu 100 dětí. V budově jsou 3 oddělení ŠD s kapacitou 75 žáků. Zřizovatelem školy je Obec Nižbor.

 

Materiální vybavení školy:
Ve škole se nachází 6 učeben. Žáci využívají při tělesné výchově školní hřiště nebo místní sokolovnu.

Na škole je zmodernizovaná počítačová učebna s 15 počítači s připojením na internet a 3 interaktivní tabule.

Ke škole přiléhá menší zahrada, kde žáci celoročně relaxují o hlavní přestávce a po skončení vyučování si zde hrají se ŠD. Na zahradě je umístěno hřiště, pískoviště a altán.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

 

Naše cíle, kam směřujeme:
1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

V malém kolektivu žáků i učitelů lze uplatňovat "rodinnou atmosféru" s individuálním přístupem ke každému žákovi, a tak rozvíjet jeho schopnosti, nadání i tvořivost.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.