Jdi na obsah Jdi na menu
 


​   Základní škola Nižbor

oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků, že

  zápis do první třídy základní školy

proběhne dne 6. 4. 2018 od 13:30 do 16:00

​v učebně 2. třídy ZŠ Nižbor

​Rodiče doloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K žádosti o odklad školní docházky vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

konkurz.png

.

 

 

 

 

Ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 čerpá škola ředitelské volno.

Oznámení pro rodiče

Bruslení pro žáky 3. - 5. třídy se bude konat v termínech 8.2., 15.2., 22.2., 1.3.,  8.3. na zimním stadionu v Berouně. Začátek každé lekce od 8:15 hod. Odjezd z Nižbora v 7:30 hod., návrat v 9:40 hod. Dětí musí mít s sebou brusle, teplé oblečení, pevné rukavice, helmu ( může být na kolo nebo na lyže). Vybíráme 350 Kč do 28.2.2018

 

​Žádáme rodiče o zaplacení ŠD na druhé pololetí. Částka je splatná do konce února.

  ZA KAŽDÝ MĚSÍC SE PLATÍ 150 KČ ZA ODPOLEDNÍ DRUŽINU A 50 KČ ZA RANNÍ DRUŽINU. ČÍSLO ÚČTU ŠD JE 107- 8304450277/0100. VARIABILNÍM SYMBOLEM JE POŘADOVÉ ČÍSLO DÍTĚTE V SEZNAMU PŘED JMÉNEM. DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE DEJTE JMÉNO DÍTĚTE, ABY BYLO JASNÉ ZA KOHO JE PLATBA PROVEDENA.

 

 

 

400_f_31794549_udvz56eqlapnqghsecdwyj2z0gltuxke.jpg

 

Obecná charakteristika školy:
Naše škola je malá "rodinná" škola pro žáky prvního stupně. Nachází se ve středních Čechách na okraji CHKO Křivoklátsko. Jsme venkovská škola s 1. - 5. ročníkem. Každý ročník je samostatný, školu navštěvují žáci bydlící v obci Nižbor, Stradonice a Žloukovice.

V současné době navštěvuje školu 100 dětí. V budově jsou 3 oddělení ŠD s kapacitou 75 žáků. Zřizovatelem školy je Obec Nižbor.

 

Materiální vybavení školy:
Ve škole se nachází 6 učeben. Žáci využívají při tělesné výchově školní hřiště nebo místní sokolovnu.

Na škole je zmodernizovaná počítačová učebna s 15 počítači s připojením na internet a 4 interaktivní tabule.

Ke škole přiléhá menší zahrada, kde žáci celoročně relaxují o hlavní přestávce a po skončení vyučování si zde hrají se ŠD. Na zahradě je umístěno hřiště, pískoviště a altán.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

 

Naše cíle, kam směřujeme:
1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

V malém kolektivu žáků i učitelů lze uplatňovat "rodinnou atmosféru" s individuálním přístupem ke každému žákovi, a tak rozvíjet jeho schopnosti, nadání i tvořivost.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.