Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola Nižbor nabízí pracovní místo učitele 1. stupně ZŠ se znalostí angličtiny od 1.9.2016. Nabídky s životopisem možno zasílat na e-mail školy: zs.nizbor@seznam.cz

Na konci školního roku 2016/17 v červnu bude v budově ZŠ Nižbor probíhat rekonstrukce. Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 23. 6. 2017.

V týdnu od 26. 6. - 30. 6. 2017 škola čerpá ředitelské volno.

 

Základní škola Nižbor, okres Beroun

oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků, že

zápis do 1. ročníku základní školy

proběhne ve středu 12. 4. 2017 od 13:30 do 16:00

v učebně I. třídy Základní školy Nižbor.

Rodiče doloží u zápisu svůj občasnský průkaz a rodný list dítěte.

K žádosti o odklad školní docházky je třeba dodat vyjádření

školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

! DĚKUJEME !

V PONDĚLÍ 27. 2. 2017 SE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ KONAL

MAŠKARNÍ KARNEVAL

    DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI KE SKVĚLÉ ATMOSFÉŘE  A HLAVNĚ

K HOJNOSTI U STOLU S OBČERSTVENÍM A TOMBOLOU

1. 2. 2017

PROSÍME RODIČE O ZAPLACENÍ ŠD NA DRUHÉ POLOLETÍ. SEZNAM ŽÁKŮ A CENA JE V RUBRICE ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZA KAŽDÝ MĚSÍC SE PLATÍ 150 KČ ZA ODPOLEDNÍ DRUŽINU A 50 KČ ZA RANNÍ DRUŽINU. ČÍSLO ÚČTU ŠD JE 107- 8304450277/0100. VARIABILNÍM SYMBOLEM JE POŘADOVÉ ČÍSLO DÍTĚTE V SEZNAMU PŘED JMÉNEM V RUBRICE ŠKOLNÍ DRUŽINA.

 

400_f_31794549_udvz56eqlapnqghsecdwyj2z0gltuxke.jpg

 

Obecná charakteristika školy:
Naše škola je malá "rodinná" škola pro žáky prvního stupně. Nachází se ve středních Čechách na okraji CHKO Křivoklátsko. Jsme venkovská škola s 1. - 5. ročníkem. Každý ročník je samostatný, školu navštěvují žáci bydlící v obci Nižbor, Stradonice a Žloukovice.

V současné době navštěvuje školu 100 dětí. V budově jsou 3 oddělení ŠD s kapacitou 75 žáků. Zřizovatelem školy je Obec Nižbor.

 

Materiální vybavení školy:
Ve škole se nachází 6 učeben. Žáci využívají při tělesné výchově školní hřiště nebo místní sokolovnu.

Na škole je zmodernizovaná počítačová učebna s 15 počítači s připojením na internet a 3 interaktivní tabule.

Ke škole přiléhá menší zahrada, kde žáci celoročně relaxují o hlavní přestávce a po skončení vyučování si zde hrají se ŠD. Na zahradě je umístěno hřiště, pískoviště a altán.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

 

Naše cíle, kam směřujeme:
1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

V malém kolektivu žáků i učitelů lze uplatňovat "rodinnou atmosféru" s individuálním přístupem ke každému žákovi, a tak rozvíjet jeho schopnosti, nadání i tvořivost.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.