Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola Nižbor nabízí pracovní místo učitele 1. stupně ZŠ se znalostí angličtiny od 1.9.2016. Nabídky s životopisem možno zasílat na email školy: zs.nizbor@seznam.cz

Na konci školního roku 2016/17 v červnu bude v budově ZŠ Nižbor probíhat rekonstrukce. Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení 23. 6. 2017.

V týdnu od 26. 6. - 30. 6. 2017 škola čerpá ředitelské volno.

 

 PLACENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2016/2017

Platba se hradí pololetně. Za odpolední ŠD 150 Kč měsíčně, za ranní ŠD 50 Kč měsíčně. Pokud žák navštěvuje obě družiny, platby se sčítají. Platba je splatná do konce měsíce září na účet 107-8304450277/0100 nebo v hotovosti ve škole,.Variabilní symbol je pořadové číslo žáka v seznamu dětí ŠD pro školní rok 2016/17, který je umístěn na webových stránkách ŠD nebo na nástěnce ve škole.

 

V průběhu září dostanou žáci přihlášky do zájmových kroužků:

  • keramika
  • jóga
  • angličtina - jen 1. třída

 

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY ŠKOLÁKY, PŘEJEME JIM ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A HODNĚ RADOSTI A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2016/17.

                                                                   pedagogický kolektiv ZŠ Nižbor

 

                                                                                                                

400_f_31794549_udvz56eqlapnqghsecdwyj2z0gltuxke.jpg

 

Obecná charakteristika školy:
Naše škola je malá "rodinná" škola pro žáky prvního stupně. Nachází se ve středních Čechách na okraji CHKO Křivoklátsko. Jsme venkovská škola s 1. - 5. ročníkem. Každý ročník je samostatný, školu navštěvují žáci bydlící v obci Nižbor, Stradonice a Žloukovice.

V současné době navštěvuje školu 100 dětí. V budově jsou 3 oddělení ŠD s kapacitou 75 žáků. Zřizovatelem školy je Obec Nižbor.

 

Materiální vybavení školy:
Ve škole se nachází 6 učeben. Žáci využívají při tělesné výchově školní hřiště nebo místní sokolovnu.

Na škole je zmodernizovaná počítačová učebna s 15 počítači s připojením na internet a 3 interaktivní tabule.

Ke škole přiléhá menší zahrada, kde žáci celoročně relaxují o hlavní přestávce a po skončení vyučování si zde hrají se ŠD. Na zahradě je umístěno hřiště, pískoviště a altán.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

 

Naše cíle, kam směřujeme:
1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

V malém kolektivu žáků i učitelů lze uplatňovat "rodinnou atmosféru" s individuálním přístupem ke každému žákovi, a tak rozvíjet jeho schopnosti, nadání i tvořivost.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.