Jdi na obsah Jdi na menu
 


TALENTIÁDA 2017

28. 4. 2017

OBECNÍ ÚŘAD SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VÁS SRDEČNĚ ZVOU

VE STŘEDU 26. 4. 2017 OD 18:00 DO SÁLU OBECNÍHO ÚŘADU NA

PŘEHLÍDKU TALENTŮ Z NIŽBORA A OKOLNÍCH VESNIC

( HUDEBNÍKŮ, ZPĚVÁKŮ, TANEČNÍKŮ A VÝTVARNÍKŮ )

 

Ve středu 26. 4. 2017 pořádala naše škola ve spolupráci s obecním úřadem přehlídku dětských talentů z Nižbora a okolí. Představili se zde talenti v rozmanitých oborech: zpěváci, hudebníci, malé  hudební těleso, tanečníci, výtvarníci i nadaný konferenciér. Na celé přípravě i programu se podílely děti počínaje plakáty, přípravou sálu, moderováním a konče vlastním vystoupením. Samozřejmě patří velké poděkování jejich vedoucím, kteří dokáží děti nadchnout a podpořit v tvůrčí činnosti a kteří s nimi vystoupení nacvičili. Jsou to: paní Věra Hamerníková, paní Michaela Hrachovcová, pan Ivo Hrachovec, paní Betty Čapková a paní Zdenka Červenková. Dík patří i všem, kteří pomohli s organizací akce a celému publiku, které  báječnou atmosféru doplnilo.

Děkujeme

TALENTIÁDA OČIMA PANA LUKEŠE

JAKÁ BYLA 1. NIŽBORSKÁ TALENTIÁDA ? PLNÁ PŘEKVAPENÍ A POHODOVÁ.
Milých překvapení bylo docela dost. Tím možná největším byla účast. Přes padesát účinkujících dětí nikdo nečekal.
Přes sto diváků teprve ne. Stáli i podél stěn a ještě další v otevřených vstupních dveřích. Aby se v samém finále všichni dohromady nějak do sálu vešli, celá řada dětí si dobrovolně posedala na podlahu před jevištěm. Sál byl
plný i při dopolední generálce - to účinkujícím přišli fandit skoro všichni jejich spolužáci. Účast super - a co program - líbil se? Byl přece správně pestrý. Zpívaly se písně veselé i vážné, zazněly půvabné lidové písně. Sóla,
 dueta i sbory. Děti zahrály na flétny příjemné melodie Beatles, na klavír etudy a dokonce i Vltavu, celý žákovský orchestr nám zahrál úryvek z Drákuly. Viděli jsme rej ruských krasavic kolem Ivánka i úžasně dynamické kreace
hned několika tanečních skupin. V každém vystoupení si tanečnice náramně prožívaly radost z pohybu i souznění s publikem, které jim chvílemi hlasitě tleskalo do taktu. Naplnil se tedy cíl Talentiády? Potěšily děti svým
uměním dospělé a naopak - byly děti spokojené s ohlasem u diváků? "To je oč tu běží." Spokojenost byla evidentně velká na obou stranách. Ukázalo se před veřejností, kolik máme na nižborsku šikovných, talentovaných dětí.

Že pedagogové dokážou jejich talent poznat a jejich umění rozvíjet. Ukázala se pravdivost přísloví "Když se ruka k ruce přidá, tak se dílo podaří..." Nebylo by totiž naší Talentiády bez obětavého "realizačního týmu" - paní učitelky Červenkové, Hamerníkové a dalších pedagogů. Není jen mým velkým přáním, aby se do roka a do dne takový večer zase podařil, aby nás potěšila 2. nižborská Talentiáda. Jsem optimista s kredem: Talenti nevymírají,
 talenti se množí. Takže další milá překvapení jsou zatím latentní, ale určitě budou: Objeví se další muzikanti, další zpěváci, tanečníci. Ti letošní se předvedou s novým repertoárem. Nově uslyšíme třeba jímavou recitaci
 poezie, malého hráče na velkou pianovku, nadějnou kytaristku. Třeba nás pobaví duo komiků nebo mim. To všechno je na 2.Talentiádě možné. Nižborské děti s tím počítají, nižborské děti na to mají. Společně to všem zazpívali na melodii z Ódy na radost z podia v samém závěru večera:
                Tak snad jsme vás pobavili,
                snad se vám to líbilo.
                Všichni jsme se moc snažili,
                snad tam moc chyb nebylo.
                Příště zase sejdeme se
                tady s vámi lidičky.
                Zase pro vás připravíme
                hudbu, tance, písničky,
                básničky, písničky,
                básničky, písničky....

Následoval tak trochu mumraj. Účinkující děti si ochotně porozbíraly z podnosů nejrůznější sladkosti, které přinesli návštěvníci Talentiády jako vstupné a další mlsky, zakoupené z prostředků Obecního úřadu. Post scriptum: Fotek je tu dost a přece málo. Nešlo to odbíhat od zvukařského pultu na místa s ideálním výhledem na podium. Neměl jsem žádnou šanci úplně všechny talenty nafotit. (Naštěstí byl v sále profesionál - Slávek Kaplan. Jeho perfektní momentky uvidíte jistě na webové stránce místní základní školy.) Ale zato přidávám snímky vystavených obrázků talentovaných malířů - školáků pro vás, kdo jste si je nestihli v klidu prohlédnout.
                                                                              Foto a text Jan Lukeš.

PŘEHLED ÚČINKUJÍCCÍCH A JEJICH VEDOUCÍCH

Pan Ivo Hrachovec

Zpěv: Valča Šulcová, Anna Sorrosa, Laura Sorrosa, Ivanka Hrachovcová, Jan Fiala.

Flétna: Lidka Bittnerová

Paní Michaela Hrachovcová

Klavír: Tobiáš Kaplan, Anna Kaplanová, Pepa Pácl, Jáchym Pácl, Adam Hrdina, Apolenka Jonášová.

Paní Věra Hamerníková

Zpěv: Míša Svobodová, Lucka Sklenářová.

Flétna: Tereza Vaněčková, Tereza Bukáčková, Anna Lipertová, Katka Kolbeková, Viktor Vojtko.

Komorní hra: T. Vaněčková, A. Lipertová, K. Kolbeková, V. Vojtko, A.Kaplanová, A. Hrdina.

ZŠ Liteň

Zpěv: Marie Kozáková, Jan Fiala

Tanec: Apolenka Jonášová, Julie Podušková, …………………….?

Paní Zdenka Červenková

Zpěv: Valča Šulcová, Deniska Kinclová, sbor 3. Ročníku ZŠ Nižbor.

Tanec: Mrazík – Pavla Čepelová, Andrea Heřmánková, Anna Lipertová, Lucka Steinbachová, Kuba Scherber.

Karty – Ela Rucklová, Deniska Kinclová, Danča Hechtová.

Paní Betty Čapková - Klamovka

Tanec: dvě taneční skupiny HIP HOP