Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plánované akce školy ve školním roce 2012/2013

30. 3. 2014

Září

18.9. - Sportovní den - pětiboj (1.-5. třída)

19. 9. - Projektový den ,,Stromy" (1.-5. třída)

pokračuje sběr víček

 

Říjen

11.10. - Toulcův dvůr - EVVO program ,,Zvířata na statku" (1. a 2. třída) 

podzimní vycházka do lesa, pozorování podzimní přírody, smyslové hry v lese (1.-5. třída)

výrobky z přírodnin (ŠD, 1.-5. třída)

 

Listopad

Výstava nižborských zahrádkářů na Zámku - prezentace výrobků žáků (1.-5. třída)

Den otevřených dveří pro rodiče žáků 1. třídy

 

Prosinec

10.12. - Divadelní představení ,,Vánoční příběh" (2. třída)

12.12. - Kytarový koncert

13.12. - Vánoční jarmark

Mikulášská nadílka pro děti ZŠ a MŠ (5. třída)

příprava výrobků, nácvik koled a vánočních písní na Vánoční jarmark (1.-5. třída)

zdobení stromečků pro zvěř v lese a v krmelcích (1.-5. třída)

 

Leden

zimní vycházka - pomoc zvěři v lese (1.-5. třída)

24.1. - Tvořivá dílna - práce se dřevem

31.1. - Zápis do 1. třídy

 

Únor

vycházka k Berounce, pozorování vodního ptactva (3.-5. třída)

 

Březen

4.3. - Exkurse do sklárny (1.-3. třída)

11.3. - Planetárium Praha - výukový program ,,O Sluníčku a Měsíčku" (1.-3. třída)

22.3. - Světový den vody - soutěže ve třídách 

25.3. - Ukázková hodina ČJ pro rodiče žáků 1. třídy

 

Duben

4.4. - Hudební Mazec - KD Plzeňka - vystoupení žáků ZUŠ (4. a 5. třída)

5.4. - Projektový den ke dni ptactva (1.-5. třída)

8.4. - Den zdraví (besedy ve všech třídách)

18.4. - Prezentace nových výukových programů k interaktivní tabuli

22.4. - Den Země - zlepšení prostředí ve škole a v okolí školy

25.4. - Dopravní výchova - teoretická část (4. a 5. třída)

 

Květen

2.5. - Enviromentální vycházka, poznávání přírody v lese

od 7. 5. zahájen plavecký výcvik (10 lekcí, 2. a 3. třída)

16.5. - Beseda - zásady první pomoci

testování 5. tříd (Čj, Aj, Ma)

 

Červen

3.6. - ukázková hodina pro předškoláky v 1. třídě

13.6. - Dopravní výchova - praktická část (4. a 5. třída)

21.6. - Den s Lesy ČR - Solvayovy lomy

24.6. - Beseda o parazitech s prof. RNDr. Jířím Vávrou DrSc.

25.6. - Koncert ZUŠ

28.6. - Závěrečné vystoupení žáků 5. třídy