Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní družiny 2015/2016

31. 8. 2015

Základní škola Nižbor

Nižbor 25

267 05  NIŽBOR

 

Řád Školní družiny při ZŠ Nižbor

 

1. Ranní družina je v provozu od 6:35 hod do 7:30 hod, pouze pro přihlášené žáky.Odpolední ŠD je v provozu od pondělí do pátku od 11:30 do 17:00 hodin. Během školního roku bude ukončení provozu školní družiny do 17:00 upraveno podle aktuálního počtu přihlášených žáků.

2. Do ŠD jsou zařazovány děti s řádně vyplněným zápisním lístkem.

3. Rodiče seznámí vychovatelku se zdravotním stavem svého dítěte.

4. Dítě odchází ze ŠD s rodiči nebo samo, podle zápisního lístku.V době od 13:00 hod do 15:00 hod probíhajíhlavní zájmové činnosti nebo vycházky. Žádáme proto rodiče, aby si děti vyzvedávali mimo tuto dobu. Každý jiný odchod než je stanoven v zápisním lístku musí být řádně omluven. Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte a podpis rodičů. Bez této omluvenky nebude dítě ze ŠD uvolněno.Mimořádné družinové akce budou včas sděleny.

5. Všechny připomínky týkající se ŠD řeší rodiče s vychovatelkou. Ztrátu osobních věcí je nutno ihned oznámit vychovatelce. Doporučujeme, aby si žáci drahé hračky a elektroniku do školy nenosili.

6. Doporučuji, aby děti měly ve ŠD převlečení pro případ odchodu na vycházku, her na hřišti či pískovišti a podobně.

7. Případné změny bydliště, zaměstnání, telefonu a ZP je nutno nahlásit vychovatelce.