Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní družiny ZŠ Nižbor

22. 9. 2017

Základní škola Nižbor

Nižbor 25

267 05  NIŽBOR

 

Řád Školní družiny při ZŠ Nižbor

 

1. Ranní družina je v provozu od 6:35 hod do 7:30 hod, pouze pro přihlášené žáky.Odpolední ŠD je v provozu od pondělí do pátku od 11:30 do 17:00 hodin. Během školního roku bude ukončení provozu školní družiny do 17:00 upraveno podle aktuálního počtu přihlášených žáků.

2. Do ŠD jsou zařazovány děti s řádně vyplněným zápisním lístkem.

3. Rodiče seznámí vychovatelku se zdravotním stavem svého dítěte.

4. Dítě odchází ze ŠD s rodiči nebo samo, podle zápisního lístku.V době od 13:00 hod do 15:00 hod probíhajíhlavní zájmové činnosti nebo vycházky. Žádáme proto rodiče, aby si děti vyzvedávali mimo tuto dobu. Každý jiný odchod než je stanoven v zápisním lístku musí být řádně omluven. Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte a podpis rodičů. Bez této omluvenky nebude dítě ze ŠD uvolněno.Mimořádné družinové akce budou včas sděleny.

5. Všechny připomínky týkající se ŠD řeší rodiče s vychovatelkou. Ztrátu osobních věcí je nutno ihned oznámit vychovatelce. Doporučujeme, aby si žáci drahé hračky a elektroniku do školy nenosili.

6. Doporučuji, aby děti měly ve ŠD převlečení pro případ odchodu na vycházku, her na hřišti či pískovišti a podobně.

7. Případné změny bydliště, zaměstnání, telefonu a ZP je nutno nahlásit vychovatelce.