Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

Příspěvky

Zaměstnanci školy

16. 8. 2018

 

Úvod

14. 8. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBOR

400_f_31794549_udvz56eqlapnqghsecdwyj2z0gltuxke.jpg

 

Obecná charakteristika školy

Základní škola Nižbor je malá venkovská škola. Nachází se ve středních Čechách na okraji CHKO Křivoklátsko. 

ZŠ Nižbor je základní škola 1. stupně  (1.-5. ročník) se školní družinou. Každý ročník je samostatný. Školu navštěvují žáci z obcí Nižbor, Stradonice a Žloukovice. 

Zřizovatelem školy je Obec Nižbor.

V současné době škola vzdělává přes stovku žáků, po vyučování žáci mohou navštěvovat školní družinu s kapacitou 75 žáků. O jejich vzdělání a výchovu pečuje šest kvalifikovaných pedagogických pracovníků, jedna asistentka pedagoga a tři vychovatelky školní družiny. Výuka probíhá převážně klasickým způsobem souběžně s využíváním moderních výukových metod. 

ZŠ Nižbor je vnímána a také koncipována jako škola rodinná, což nabízí prostor žákům preferujícím prostředí malé školy, která tak může ze své podstaty více uplatňovat princip individuálního přístupu při vzdělávacím procesu a usnadňuje tím také podmínky pro společné vzdělávání.

Materiální vybavení školy

Ve škole se nachází šest učeben. Škola disponuje modernizovanou počítačovou učebnou s 23 počítači připojenými na internet. V každé třídě slouží k výuce interaktivní tabule.

Při tělesné výchově a aktivitách školní družiny žáci využívají nově zrekonstruované školní hřiště nebo místní sokolovnu.

Ke škole přiléhá menší zahrada, kde žáci celoročně relaxují o hlavní přestávce a po skončení vyučování si zde hrají se školní družinou. Na školní zahradě mají žáci k dispozici hřiště na vybíjenou, fotbalové hřiště, doskočiště, pískoviště, herní prvky a altán.

Žáci i zaměstnanci školy se stravují v budově školy.

Aktivity školy

Škola pořádá dostatečné množství sportovních, kulturních, zájmově uměleckých akcí různého druhu (soutěže, zájmové kroužky apod.), do kterých se zapojuje velký počet žáků. Pohybové aktivity v průběhu školního dne umožňuje přilehlý školní pozemek. Škola též pořádá akce pro rodiče a veřejnost (hudební vystoupení žáků, výstavy prací, školní jarmark apod.).

Naše cíle, kam směřujeme

1. stupeň ZŠ poskytuje elementární základní vzdělání. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší.

Chceme vychovat zdravě sebevědomé děti, předat jim vědomosti, dovednosti, které je budou motivovat k dalšímu celoživotnímu učení. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné.

Krásu okolní přírody chceme využít k rozvoji kladného citového vztahu žáků ke krajině, přírodě i místu, kde žijí.

 
 

Zvonění

1. 9. 2016

 

Virtuální prohlídka ZŠ Nižbor

7. 1. 2015

Pojďte zažít genia loci naší školy.

 
Celý příspěvek | Rubrika: O škole | Komentářů: 0

Prostory školy - foto

2. 4. 2012

 

Historie školy

30. 3. 2012