Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omlouvání žáků z výuky

Příspěvky

Omlouvání žáků z výuky

19. 8. 2018

POSTUP PŘI UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Z VYUČOVÁNÍ

Omlouvání absence žáků se řídí přesnými pravidly stanovenými zákonem.

Dle školního řádu ZŠ Nižbor mají zákonní zástupci žáka povinnost omluvit žáka z vyučování a doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnost žáka. 

V případě, že je nepřítomnost žáka předem známa, je uvolnění žáka z vyučování možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

O uvolnění žáků z vyučování na 1- 2 hodiny rozhoduje vyučující učitel daného předmětu, na 1 – 3 dny třídní učitel, na 4 a více dní pouze ředitelka školy, a to na základě písemné žádosti rodičů a doporučení třídního učitele. Žádost vám vydá třídní učitel na vyžádání.

V případě nemoci či jiných akutních důvodů je možno oznámit absenci telefonem či přes školní e-mail:

- písemně na e-mailové adrese třídní učitelky (nejlepší varianta):

http://www.zsnizbor.estranky.cz/clanky/o-skole/zamestnanci-skoly.html

- volejte nebo zašlete sms na tel.číslo 606 973 051

- telefonicky na tel. čísle 311 693 265

Ve všech případech je nutno hlášenou i nehlášenou absenci omluvit  po návratu žáka do školy písemnou formou - zápisem do žákovské knížky v den nástupu po jeho nepřítomnosti.

 

Výsledek obrázku pro i am sick