Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní družiny 2015/2016

31. 8. 2015

Základní škola Nižbor

                                  Nižbor 25

                             267 05  NIŽBOR

 

Řád Školní družiny při ZŠ Nižbor

1.ŠD je v provozu v září od 11:30 hodin do 17 h.

Od října bude ukončení šk. družiny v 17 h přizpůsobeno počtu žáků. Ranní družina je v provozu od 6:40 – 7:30 h

2. Do ŠD jsou zařazovány děti s řádně vyplněným zápisním    lístkem.

3. Rodiče seznámí vychovatelku se zdravotním stavem svého dítěte.

4. Dítě odchází ze ŠD s rodiči nebo samo, dle zápisního lístku. V době od 13 h do 15 h probíhají  hlavní zájmové činnosti nebo vycházky. Odchod dítěte v této době by tudíž narušoval program ŠD aproto prosíme, vyzvedávejte si své děti před nebo po této době. Zvonek nás ruší při práci s dětmi a nemůžeme tudíž ve stanovenou dobu každému zvlášť otevírat dveře. Každý jiný odchod než je stanoven v zápisním lístku musí být řádně omluven. Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte a podpis rodičů. Bez této omluvenky nebude dítě ze ŠD uvolněno. Akceptujeme i omluvenky SMS zprávou na družinový telefon (723 072 152) Mimořádné družinové akce budou včas sděleny.

5. Všechny připomínky týkající se ŠD řeší rodiče  s vychovatelkou. Ztrátu osobních věcí je nutno ihned oznámit vychovatelce, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

6. Doporučujeme, aby děti měly ve ŠD převlečení pro případ odchodu na vycházku, her na hřišti či  pískovišti a podobně.

7. Případné změny bydliště, zaměstnání, telefonu a ZP   je nutno nahlásit vychovatelce.

8. Děti se stravují společně za dozoru vychovatelky nebo jiného pedagogického dozoru. Ve ŠD je zajištěn pitný režim.

 9. Mají- li rodiče zájem o psaní domácích úkolů ve ŠD, sdělí tento  požadavek vychovatelce.

10. Na základě rozhodnutí OÚ Nižbor měsíční poplatek za ŠD, činí 150 Kč platí se převodem na účet ZŠ Nižbor. Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na provoz ŠD je vybírán i v případě nemoci dítěte. Poplatek bude hrazen vždy pololetně, první platba do 20.10.2015 částku 750,- Kč a druhá platba do 21.3.2016 částku 750,- Kč

Poplatek za ranní družinu činí 50 Kč za měsíc.

11. Při opakovaných kázeňských přestupcích lze dítě, po  dohodě s rodiči, ze ŠD vyloučit.

12. V době školních prázdnin bude provoz ŠD zajištěn při přihlášení minimálního počtu dětí 8, přihlášení je závazné a neúčast se musí řádně omluvit, viz odstavec 4.

 

V Nižboru  1.9.2015    Mgr. Alena  Smolková   ředitelka školy

Jaroslava Janovská                                                         

                    Aneta Kučerová

                  Zděnka Červenková